© Copyright 2007 Stenekes Administraties | Disclaimer | Website vervaardigd door Stenekes Administraties

 

Welkom

Salarisadministratie

 

Wij kunnen voor u de gehele salarisadministratie verzorgen, voor alle beroepsgroepen (branches).

 

Wij zorgen tevens dat de voor u geldende CAO juist wordt toegepast.

 

Periodiek verzorgen wij de aangifte loonbelasting en maandelijks of desgewenst vier wekelijks verzorgen wij de salarisberekeningen en zenden wij de loonslips voor uw medewerkers naar u op.

 

Ter afsluiting van het loonjaar verzorgen wij de jaaropgaven voor de medewerkers en de jaaropgaven voor het UWV en de belastingdienst.

 

Desgewenst kunnen wij u ook van dienst zijn bij het opstellen van de arbeidsovereenkomsten. Wij kunnen u van dienst zijn op vele gebieden in het arbeidsrecht.

 

Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het maken van kostprijsberekeningen voor personeel. 

 

Tenslotte verzorgen wij de controle van uw voorschotnota en onderhouden wij desgewenst de contacten met uw arbodienst.