© Copyright 2007 Stenekes Administraties | Disclaimer | Website vervaardigd door Stenekes Administraties

 

Welkom

Disclaimer (Deel 1)

 

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van Stenekes Administraties (hierna “de website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Stenekes Administraties niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
Stenekes Administraties is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van Stenekes Administraties. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, afbeeldingen, animaties, logo’s, geluiden, bestanden en source-codes, behoren toe aan Stenekes Administraties of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stenekes Administraties mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Naar Disclaimer deel 2